Hulp bij fondsenwerving


Een lokaal fonds werft zelf geld. Dit in tegenstelling tot een vermogensfonds. Een vermogensfonds beschikt over een geldbedrag waarvan alleen het rendement jaarlijks wordt uitgekeerd aan (lokale) projecten.

Onderzoek van de VU heeft uitgewezen dat huishoudens jaarlijks meer dan € 200 aan goede doelen geven en graag bereid zijn om ook aan lokale doelen te geven.

Bij aanvang van een lokaal fonds moet de fondsenwerving in beweging worden gebracht. De beste resultaten worden bereikt met een concreet, aansprekend, startproject. Voor fondsenwerving kun je de volgende doelgroepen benaderen:

  1. Particuliere fondsenwerving (giften, donaties, schenkingen en nalatenschappen).
  2. Sponsoring (bedrijfsleven).
  3. Vermogensfondsen.
  4. Overheid (subsidies).

 Neem voor meer informatie contact op met Lokale Fondsen Nederland via info@lokalefondsen.nl of kijk op de website, www.lokalefondsen.nl